Các dịch vụ PVGas Saigon

CÁC DỊCH VỤ

  • Tư vấn thiết kế,cung cấp vật tư  thiết bị, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống cung cấp Gas công nghiệp sử dụng bồn, kho chứa.
  • Tư vấn thiết kế,cung cấp vật tư  thiết bị, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống kho chứa, trạm chiết nạp Gas.
  • Tư vấn thiết kế,cung cấp vật tư  thiết bị, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ thống cung cấp Gas sử dụng bình 45 kg.

Hệ thống bình gas 45kg

     

Các bài khác

HOTLINE GỌI GAS 24H

(08) 39 85 85 85