Các chi nhánh

Chi nhánh Vũng Tàu:

Địa chỉ: Lầu 2 Gas Tower, 61B đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

Số điện thoại: 064 3594 225

Số fax: 064 3591 386

Người đại diện: Ông Nguyễn Hữu Thuật

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Chi nhánh Tây Ninh:

Địa chỉ: 262 Nguyễn Lương Bằng, Trường Đức, Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh

Số điện thoại: 066 3835 077

Số fax: 066 3845 495

Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Chi nhánh Bình Phước:

Địa chỉ: Lô G, đường N4, Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước

Số điện thoại: 0651 3893 989

Số fax: 0651 3826 229

Người đại diện: Ông Nguyễn Hữu Thuật

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

 

HOTLINE GỌI GAS 24H

(08) 39 85 85 85