Tin ngành Dầu khí

PV Gas South đã tổ chức thành công Hội nghị NLĐ, tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Xem tiếp...


HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam bổ nhiệm ông Dương Mạnh Sơn làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Xem tiếp...


Trong số 10 đơn vị nộp thuế lớn nhất (dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất), chiếm đa số thuộc khối quốc doanh, hoặc có vốn góp chủ yếu đến từ cổ đông Nhà nước...

Xem tiếp...


ổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh làm việc với các đơn vị phía Nam

Xem tiếp...


HOTLINE GỌI GAS 24H

(08) 39 85 85 85