PV Gas South tổ chức Hội nghị Người lao động 2015

Chiều ngày 07/12/2015 tại khách sạn Rex (TP.Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PV Gas South) đã tổ chức Hội nghị người lao động, Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 . Đến dự Hội nghị, về phía Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) có ông Dương Mạnh Sơn – Phó Bí thư Đảng Ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cùng với các ông, bà là đại diện HĐQT; Ban Tổng Giám đốc và các ban chức năng trực thuộc Tổng Công ty. Về phía PV Gas South có ông Đỗ Tấn – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Vũ Quý Hiệu – Phó Bí thư Đảng Ủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; ông Hoàng Minh Tuân – Chủ tịch Công đoàn Công ty và các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cùng 136 đại biểu đại diện cho hơn 1000 người lao động Công ty.

Các đại biểu làm lễ chào cờ trước Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ông Vũ Quý Hiệu - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.
Cũng tại Hội nghị, Ông Hoàng Minh Tuân – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo, đại diện của các đơn vị đã tham gia tham luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan và đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng các ý kiến trên.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV PV Gas South trong năm 2015 và mong muốn tập thể toàn Công ty tiếp tục đoàn kết, phát huy những thế mạnh, đồng lòng, chung sức vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2016, đặc biệt chú trọng phát triển thương hiệu và gia tăng thị phần bán lẻ LPG vào thị trường.

Ông Dương Mạnh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để tiếp nối những thành công trong năm 2015 và những năm trước đây, với phương châm “Quyết liệt hành động” đã được thống nhất cao, thay mặt Lãnh đạo Công ty, ông Vũ Quý Hiệu đã phát động phong trào thi đua năm 2016. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam và các đại biểu có mặt tại Hội nghị, Ông Vũ Quý Hiêu, Ông Hoàng Minh Tuân và ông Đinh Đăng Vũ đã cùng nhau ký cam kết thi đua cho năm 2016 giữa Giám đốc – Công đoàn – Đoàn Thanh Niên, thể hiện sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, giữ cho ngọn lửa và tinh thần PV Gas South mãi tỏa sáng.

Ký cam kết thi đua năm 2016

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Công ty và người lao động đã đạt được sự nhất trí cao về các vấn đề được nêu ra trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động, Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Nguồn: www.pgs.com.vn

HOTLINE GỌI GAS 24H

(08) 39 85 85 85