LPG Rời
1

Sẩn phẩm LPG rời là dạng sản phẩm được PVGas Saigon bán cho các nhà máy, khu chế xuất, các công ty kinh doanh Gas ... ở dạng xe bồn.

Gas trong bồn tại các kho/trạm của Công ty được bơm sang các xe bồn (của Công ty hoặc của Khách hàng) và được bán dưới dạng Tấn hoặc Kilogram.

Kho bồn Gò Dầu (Đồng Nai) cung câp LPG Rời cho khu vực Đông Nam Bộ

 

HOTLINE GỌI GAS 24H

(08) 39 85 85 85